Završena aktivnost zapošljavanja žena ciljne skupine u svrhu pružanja usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

U projektu „Učim, radim, pomažem, faza ll” krajem mjeseca veljače 2022. godine završila je aktivnost zapošljavanja žena ciljne skupine u svrhu pružanja usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Njome je na vrijeme od 12 mjeseci sklopljen ugovor o radu s 25 nezaposlenih žena koje su u navedenom razdoblju pružale uslugu za 150 krajnjih korisnika. Završetkom aktivnosti je ujedno i ostvaren glavni cilj projekta, a to je zapošljavanje 25 teško zapošljivih žena, njihova edukacija i integracija u društvo. Jedna žena stekla je uvjete za starosnu mirovinu, dok ostalih 24 s nestrpljenjem očekuju nastavak projekta.