Odabrani ponuditelj za aktivnost “Obrazovanja i osposobljavanja žena pripadnica ciljne skupine”

Završetkom postupka jednostavne nabave u predmetu nabave usluge obrazovanja i osposobljavanja u okviru projekta “Učim, radim, pomažem, faza ll” odabran je ponuditelj. U definiranom roku za dostavu ponuda pristigle su dvije ponude od koji je ponuda Ponuditelja Pučko otvoreno učilište Daruvar ocijenjena kao prihvatljiva ponuda izrađena u skladu s Pozivom na dostavu ponude, te ima najnižu cijenu. S odabranim ponuditeljem će se u definiranom roku potpisati ugovor te će se započeti s edukacijama zaposlenih žena. Ugovoreni iznos je 87.500,00 kn, broj educiranih žena na kraju edukacije iznosit će 25, a tijekom edukacije usvojit će znanje gerontodomaćice.