U posjetu našim korisnicima

Tijekom mjeseca svibnja obilazili smo teren te smo se susreli s našim krajnjim korisnicima.

Razgovarajući s njima uvidjeli smo koliko im je pomoć zaposlenih žena neophodna, a sama činjenica da neke krajnje korisnike zaposlene žene posjećuju već treću godinu, potvrđuje nam činjenicu da se radi o hvale vrijednoj inicijativi Općine Sirač.

„Nije lako biti star“ kroz razgovor nam govori dida Jozo…“ali kad znam da imam pomoć u kući i nekoga s kime mogu popričati…vrijeme drže prođe“.

Projektom “UČIM, RADIM, POMAŽEM, FAZA II” zaposleno je 25 žena s područja Općine Sirač koje se brinu o 150 krajnjih korisnika, starih i nemoćnih, osoba u nepovoljnom položaju. Pomoć krajnjima korisnicima je samo jedna od aktivnosti koje će biti provede kroz 15 mjeseci koliko projekt traje. Ukupni iznos je 2.321.150,00 kn koji je u 100% iznosu financiran iz EU fondova (Sredstva Europske unije (85%) i Sredstva Državnog proračuna (15%)).